Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lê Xuân Khoa/01”

#{{bqx}}. Một tác giả chưa có sự nổi bật hay đặc biệt rõ ràng, ngay bản thân tiểu thuyết đầu tay [[Lá rơi trong thành phố (Tiểu thuyết)]], cái mà để tác giả này có mặt ở Wiki theo tôi cũng chưa nổi bật. [[Thành viên:Handyhuy|Handyhuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Handyhuy|thảo luận]]) 08:40, ngày 25 tháng 11 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Chưa đủ thời gian và các đánh giá để đạt tiêu chí độ nổi bật cho người. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 10:46, ngày 7 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Mới ra được cuốn tiểu thuyết đầu tay mà đã lên Wiki rồi sao? [[Thành viên:Con Cù Lần|Con Cù Lần]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Cù Lần|thảo luận]]) 16:40, ngày 10 tháng 12 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến
517

lần sửa đổi