Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chồng giao thức”

Không thay đổi kích thước ,  16 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
(+ven:)
Không có tóm lược sửa đổi
Giao diện môi trường-giao vận định nghĩa cách phần mềm giao thức giao vận sử dụng các loại phần cứng và môi trường cụ thể. Ví dụ, giao diện này định nghĩa cách phần mềm giao vận [[Bộ giao thức Internet|TCP/IP]] liên lạc với phần cứng [[Ethernet]]. Ví dụ về các giao diện này bao gồm [[Open Data-Link Interface|ODI]] và [[Network Driver Interface Specification|NDIS]] trong thế giới của [[Microsoft Windows]] và [[DOS]].
 
Giao diện ứng dụng-giao vận định nghĩa cách các chương trình ứng dụng sử dụng các tầng giao vận. Ví dụ, giao diện này có thể định nghĩa các một [[trình duyệnduyệt Web]] nói chuyện với phần mềm giao vận TCP/IP. Ví dụ về các giao diện này bao gồm [[Berkeley socket]] và các dòng [[System V]] trong thế giới [[Unix]], và [[Winsock]] trong thế giới [[Microsoft]].
 
==Mô tả bộ giao thức tổng quát==
30.122

lần sửa đổi