Khác biệt giữa các bản “Casorate Primo”

Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Casorate Primo | name = Casorate Primo | region = Lombardia| province = tỉnh Pavia (PV) | elevation_m = | area_t...
(Trang mới: {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Casorate Primo | name = Casorate Primo | region = Lombardia| province = tỉnh Pavia (PV) | elevation_m = | area_t...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh