Khác biệt giữa các bản “Radermachera peninsularis”