Khác biệt giữa các bản “Quốc gia Việt Nam”

cái fact này để lâu lắm rồi
(→‎Xung đột giữa Chính phủ và Bình Xuyên cùng giáo phái: không thấy trong nguồn, không rõ loại tiền gì)
(cái fact này để lâu lắm rồi)
{{Quốc gia Việt Nam}}
'''Quốc gia Việt Nam''' ([[tiếng Pháp]]: ''État du Viêt Nam'') là một chính thể thuộc [[Liên bang Đông Dương]] thuộc [[Liên hiệp Pháp]], tuyên bố chủ quyền toàn bộ lãnh thổ [[Việt Nam]] (thực tế phần lớn miền Bắc và nhiều vùng tại miền Trung, miền Nam do [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] kiểm soát{{fact}}), tồn tại trong giai đoạn từ giữa năm [[1948]] và [[1955]]. Về mặt hình thức, nhà nước quốc gia này gần như là một quốc gia [[quân chủ lập hiến]] (nhưng chưa có [[Hiến pháp]] và [[Quốc hội]]) với [[Nguyên thủ quốc gia|Quốc trưởng]] là cựu hoàng [[Bảo Đại]] (tương tự nhà nước Lào và Campuchia được công nhận ngay sau đó), trong khi đó, Pháp vẫn giữ quyền kiểm soát tài chính, thương mại và chính sách đối ngoại và quân sự của Quốc gia Việt Nam<ref>The Vietnam War, Seeds of Conflict, 1945 - 1960, Accessed August 25, 2007</ref>. Đến tháng 6/1954, trước khi ký kết [[Hiệp định Genève]] chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, Pháp đã ký một hiệp ước "trao trả độc lập hoàn toàn" cho Quốc gia Việt Nam<ref name="pent13">[https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/pent13.htm The Pentagon Papers Gravel Edition Volume 1, Chapter 5, "Origins of the Insurgency in South Vietnam, 1954-1960" (Boston: Beacon Press, 1971)] Trích: "''France, as the third party in Vietnam, then became pivotal to any political settlement, its executor for the West. But '''France had agreed to full independence for the GVN on June 4, 1954, nearly six weeks before the end of the Geneva Conference'''. By the terms of that June agreement, the GVN assumed responsibility for international contracts previously made on its behalf by France; but, there having been no reference to subsequent contracts, it was technically free of the Geneva Agreements. It has been argued to the contrary that the GVN was bound by Geneva because it possessed at the time few of the attributes of full sovereignty, and especially because it was dependent on France for defense.''".</ref>. Thủ đô đặt tại Sài Gòn, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt<ref>http://www.hue.vnn.vn/vedephue/201206/Cuu-hoang-Bao-dai-va-nhung-canh-bac-de-vuong-2161292/</ref>.
 
Từ năm 1954, theo thỏa thuận của [[Hiệp định Genève, 1954|Hiệp định Genève]] 1954, chính quyền và các lực lượng quân sự của Quốc gia Việt Nam theo quân đội Pháp tập kết vào [[miền Nam Việt Nam]]. Cuộc [[trưng cầu dân ý]] vào năm [[1955]] đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, đưa thủ tướng Ngô Đình Diệm trở thành Quốc trưởng. Sau đó Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành Hiến pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành [[Việt Nam Cộng hòa]].
517

lần sửa đổi