Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Khoa Kinh tế - Luật (Đại học Thương mại)”

;Xóa
#{{bqx}} Nên sát nhập vào bài [[Trường Đại học Thương mại (Việt Nam)]] [[Thành viên:Con Cù Lần|Con Cù Lần]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Cù Lần|thảo luận]]) 17:09, ngày 10 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}}. Một khoa của một trường ĐH nếu không có gì đặc biệt nên xóa hoặc sát nhập vào bài của trường ĐH đó. [[Thành viên:Handyhuy|Handyhuy]] ([[Thảo luận Thành viên:Handyhuy|thảo luận]]) 01:24, ngày 17 tháng 12 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến khác