Khác biệt giữa các bản “Bình Trị Thiên”

* 9 xã: Văn Hóa, Phù Hóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa của huyện Tuyên Hóa sáp nhập vào huyện [[Quảng Trạch]].
* Xã Hướng Lập của huyện Vĩnh Linh sáp nhập vào huyện [[Hướng Hóa]].
* Sáp nhập 3 xã: Hương Phong, Hương Lâm, Hương Nguyên thuộc huyện [[Hương Trà]] vào huyện [[A Lưới]].
Từ đó, tỉnh Bình Trị Thiên có tỉnh lị là thành phố [[Huế]]; 2 thị xã [[Đông Hà]], [[Đồng Hới]] và 11 huyện [[Quảng Trạch]], [[Bố Trạch]], [[Tuyên Hóa]], [[Lệ Ninh]], [[Bến Hải (huyện)|Bến Hải]], [[Triệu Hải (huyện)|Triệu Hải]], [[Hướng Hóa]], [[Hương Điền (huyện)|Hương Điền]], [[Hương Phú (huyện)|Hương Phú]], [[Phú Lộc]], [[A Lưới]].
 
Người dùng vô danh