Khác biệt giữa các bản “Cư Sất Di Vương”

n
== Tham khảo==
<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;">
{{Thamtham khảo|2}}
*{{chú thích sách|author=[[Ilyeon]]|title=[[Tam quốc di sự|Samguk Yusa]], tr. by Ha, Tae-Hung and Mintz, Grafton K.|year=1972|publisher=Yonsei University Press|location=Seoul|id= |isbn = 89-7141-017-5}}
</div>
5.681.853

lần sửa đổi