Khác biệt giữa các bản “Cân bằng nội môi”

n
Thường thì sinh sản không được xem là một hoạt động duy trì cân bằng nội môi. Nhưng sinh sản tạo ra các cá thể mới thay thế cho các cá thể già chết, nếu không, giống nòi sẽ bị tuyệt diệt.
( Mình nghĩ là khi cơ thể đang trong quá trình sinh sản ( đang mang thai) cân bằng nội môi của cơ thể cũng thay đổi phù hợp.
Vd: lượng hoocmon sinh dục,lượng nước ở các dịch kẻ tế bào...)
 
=== Kết luận ===
1

lần sửa đổi