Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Án mạng trong ống kính”

#{{bqx}} Không nổi bật. [[Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|Bùi Thụy Đào Nguyên]] ([[Thảo luận Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|thảo luận]]) 20:35, ngày 7 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Phim bình thường, không thấy đoạt giải gì, bài không có tí nguồn nào. [[Thành viên:Con Cù Lần|Con Cù Lần]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Cù Lần|thảo luận]]) 16:45, ngày 10 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Một phim không đặc sắc. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Help]] </span></sup> 12:27, ngày 19 tháng 12 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến khác