Mở trình đơn chính

Các thay đổi

bỏ hình không tự do, không có giải thích sdhl
 
==Di sản thế giới==
[[Hình:Di san the gioi.jpg|trái|48px|Di sản thế giới]]
{{Infobox World Heritage Site
| WHS = [[Lâu đài San Pedro de la Roca]]