Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Tập tin:Trai Cung.jpg”

Trang mới: Không rõ bác Lưu Ly làm gì tấm hình mà nhìn giống hình ghép quá, các hình viền tòa nhà, viền cây cối nó cứ giả giả thế nào ấy. ~~~~
(Trang mới: Không rõ bác Lưu Ly làm gì tấm hình mà nhìn giống hình ghép quá, các hình viền tòa nhà, viền cây cối nó cứ giả giả thế nào ấy. ~~~~)
(Không có sự khác biệt)