Khác biệt giữa các bản “Vũ Lập”

không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Chỉ huy quân sự Việt Nam (Chiến tranh Đông Dương)]]
[[Thể loại:Huân chương Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV]][[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V]][[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 6]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 7]]
Người dùng vô danh