Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Án mạng trong ống kính”

n
#{{bqx}} Phim bình thường, không thấy đoạt giải gì, bài không có tí nguồn nào. [[Thành viên:Con Cù Lần|Con Cù Lần]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Cù Lần|thảo luận]]) 16:45, ngày 10 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Một phim không đặc sắc. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Help]] </span></sup> 12:27, ngày 19 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Không nổi bật. [[Thành viên:Gaconnhanhnhen|Gaconnhanhnhen]] ([[Thảo luận Thành viên:Gaconnhanhnhen|thảo luận]]) 00:48, ngày 22 tháng 12 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến khác
<s>#{{yk}} Chùm C-Sansane xem phim gì thì tạo bài đó, bài viết ngoài link xem phim trực tuyến thì thường chẳng có nguồn gì khác mà thấy được độ nổi bật. Tuy nhiên, độ nổi bật của những "phim mì ăn liền" hồi thập niên 1990 này thì cũng rất khó nói do hiếm có nguồn báo chí nhắc lại, nếu biểu quyết dnb thì một số lượng lớn bài viết về phim của người này đều rơi vào diện đó. [[Thành viên:Gaconnhanhnhen|Gaconnhanhnhen]] ([[Thảo luận Thành viên:Gaconnhanhnhen|thảo luận]]) 18:48, ngày 7 tháng 12 năm 2013 (UTC)</s>