Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Timeline note”

Trang mới: “<!-- 1 = number 2 = text 3 = left 4 = nudge 5 = lift 6 = arrow -->{{#if:{{{2|}}}|<div style="position:absolute; top:0px; width:100%;"><div style="margin-left:{{{3…”
(Trang mới: “<!-- 1 = number 2 = text 3 = left 4 = nudge 5 = lift 6 = arrow -->{{#if:{{{2|}}}|<div style="position:absolute; top:0px; width:100%;"><div style="margin-left:{{{3…”)
(Không có sự khác biệt)
629

lần sửa đổi