Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Scale row”

Trang mới: “<includeonly>{{#if:{{{from|}}}{{{to|}}}| <div name="line" style="clear:both;width:99.3%;max-width:99.1%;border-top:0.1em solid black;height:1em"></div> <div id="S…”
(Trang mới: “<includeonly>{{#if:{{{from|}}}{{{to|}}}| <div name="line" style="clear:both;width:99.3%;max-width:99.1%;border-top:0.1em solid black;height:1em"></div> <div id="S…”)
(Không có sự khác biệt)
629

lần sửa đổi