Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Quốc tế về Cân đo”

n
n
* Ủy ban tư vấn về Đơn vị
 
Ủy ban tư vấn về Đơn vị có nhiệm vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác phát triển hệ đo lường quốc tế và chuẩn bị các brochure về SI.<ref name = CC/> Khác với các ủy ban kia, Ủy ban tư vấn về Đơn vị có thành viên là các ứng viên từ những cơ quan quốc gia và quốc tế nổi tiếng như [[Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế|Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế]], [[Viện Tiêu chuẩn và Kĩ thuật Quốc gia (Hoa Kỳ)]], [[Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia (Anh Quốc)]], [[Hiệp hội Thiên văn Quốc tế]], [[IUPAC|Liên hiệp Quốc tế về Hóa học Thuầnthuần túy và ỨngHóa dụnghọc Quốcứng tếdụng]], [[Liên minh Quốc tề về Vật lý thuần túy và Vật lý ứng dụng]],...
 
== Các báo cáo chính ==