Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Quốc tế về Cân đo”

n
replaced: {{cite book → {{chú thích sách (2), {{cite web → {{chú thích web (2), {{reflist}} → {{tham khảo}}, {{tham khảo}} → {{tham khảo|2}}
n (replaced: {{cite book → {{chú thích sách (2), {{cite web → {{chú thích web (2), {{reflist}} → {{tham khảo}}, {{tham khảo}} → {{tham khảo|2}})
'''Ủy ban Quốc tế về Cân đo''' ([[tiếng Pháp]]: '''''Comité international des poids et mesures''''', viết tắt '''CIPM'''; [[tiếng Anh]]: '''''International Committee for Weights and Measures''''') là một trong ba [[tổ chức tiêu chuẩn]] quốc tế được thiết lập nhằm duy trì [[SI|Hệ đo lường quốc tế (SI)]] theo tinh thần [[Công ước Mét]]. Hai tổ chức còn lại cũng có nhiệm vụ duy trì hệ SI là [[Hội nghị toàn thể về Cân đo]] (CGPM) và [[Văn phòng Cân đo Quốc tế]] (BIPM).
 
Ủy ban Quốc tế về Cân đo có 18 thành viên từ các quốc gia thành viên của Công ước Mét do Hội nghị toàn thể Cân đo quốc tế bổ nhiệm. Ủy ban có nhiệm vụ chính là đảm bảo tính thống nhất về [[đơn vị đo]] trên phạm vi toàn cầu thông qua chỉ đạo trực tiếp hoặc qua đề xuất lên CGPM. Ban thư ký đóng tại xã [[Sèvres]], vùng đô thị [[Paris]], [[Pháp]].
 
== Các ủy ban tư vấn==
CIPM lập ra và điều hành nhiều ủy ban tư vấn để hỗ trợ công việc của họ. Chủ tịch của mỗi ủy ban thường cũng là thành viên CIPM. Ngoại trừ Ủy ban tư vấn về Đơn vị, thành viên của các ủy ban còn lại đều do CIPM bổ nhiệm từ danh sách những nhà khoa học đo lường có kinh nghiệm phù hợp, lấy từ nhiều nước thành viên.<ref name = CC>{{citechú thích web |url = http://www.bipm.org/en/committees/cc/cc_criteria.html |title = Criteria for membership of a Consultative Committee |accessdate = 25 September 2012 |publisher = BIPM }}</ref>
 
Các ủy ban tư vấn:<ref name = CC/>
 
== Các báo cáo chính ==
GCPM giao CIPM thực hiện các nghiên cứu lớn liên quan đến những hoạt động có ảnh hưởng lên CGPM hoặc BIPM. Các báo cáo do CIPM thực hiện là:<ref name=overview>{{citechú thích web |url = http://www.bipm.org/en/committees/cipm/ |title = CIPM: International Committee for Weights and Measures |publisher =BIPM |accessdate = 14 March 2013}}</ref>
 
===Báo cáo Blevin===
Báo cáo Blevin (''Blevin Report'') được xuất bản năm 1998, có nội dung đánh giá thực trạng khoa học đo lường tại các nước trên thế giới.<ref>{{citechú bookthích sách |url = http://www.bipm.org/utils/en/zip/blevin1998.zip |title =National and international needs relating to metrology : International collaborations and the role of the BIPM |date = March 1998 |first1 = J |last1 = Kovalevsky |first2 = WR
|last2 = Blevin|publisher = Intergovernmental Organization of the Convention of the Metre |isbn = 92-822-2152-0 |accessdate = 14 March 2013}}</ref> Báo cáo bắt nguồn từ một nghị quyết được thông qua ở Hội nghị toàn thể về Cân đo lần thứ 20 (tháng 10 năm 1995) với nội dung yêu cầu CIPM phải "nghiên cứu và báo cáo các nhu cầu dài hạn tầm quốc gia và quốc tế có liên quan đến khoa học đo lường, các mối cộng tác quốc tế phù hợp và vai trò đơn nhất của BIPM nhằm đáp ứng các nhu cầu này, cam kết tài chính và các cam kết khác mà các quốc gia thành viên sẽ cần tới trong những thập niên sắp đến."
 
 
=== Báo cáo Kaarls===
Báo cáo Kaarls (''Kaarls Report''<ref>{{citechú bookthích sách |url = http://www.bipm.org/utils/en/pdf/kaarls2003-EN.pdf |title =Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM
|date = April 2003 |first1 = J |last1 = Kovalevsky |first2 = R |last2 = Kaarls |publisher =Intergovernmental Organization of the Convention of the Metre |isbn = 92-822-2212-8 |accessdate = 14 March 2013}}</ref>) được xuất bản vào năm 2003 có nội dung đánh giá vai trò của BIPM đối với các nhu cầu ngày càng gia tăng về khoa học đo lường trong thương mại, công nghiệp và xã hội.
 
 
== Tham khảo ==
{{reflisttham khảo|2}}
 
== Liên kết ngoài ==
5.681.853

lần sửa đổi