Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<br/>{{{nativename<includeonly>|{{{tên bản ngữ|}}}</includeonly>}}}
}}}
|abovestyle = line-height:1.2em; font-size:135%
|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{flag|}}}|size={{{flagsize|}}}|sizedefault=120px|border={{{flagborder|}}}}}
|imagestyle = padding-bottom:0.4em; border-bottom:solid 1px #ccd2d9;
|caption = {{{flagcaption|}}}
 
|abovestyle = line-height:1.2em; font-size:135%;