Khác biệt giữa các bản “Quân đội nhân dân Việt Nam”

# [[Đại tướng]] [[Lê Trọng Tấn]]
# [[Đại tướng]] [[Hoàng Văn Thái]]
# [[Thượng tướng]] [[Nguyễn Hữu An]]
# [[Đại tướng]] [[Văn Tiến Dũng]]
# [[Đại tướng]] [[Nguyễn Chí Thanh]], Chủ nhiệm [[Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam|Tổng cục Chính trị]] đầu tiên
# [[Đại tướng]] [[Phạm Văn Trà]], Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1997-2006)
# [[Đại tướng]] [[Phùng Quang Thanh]], [[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng]] đương nhiệm (từ 2006)
# [[Thượng tướng]] [[Nguyễn Hữu An]]
# [[Thượng tướng]] [[Chu Văn Tấn]], chỉ huy [[Cứu quốc quân]]
# [[Thượng tướng]] [[Trần Văn Trà]], tư lệnh [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam|Quân giải phóng miền Nam]]
# [[Trung tướng]] [[Trần Độ]]
# [[Trung tướng]] [[Vương Thừa Vũ]]
# [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Đan]], Tư lệnh Tiền phương Quân khu 2
# [[Thiếu tướng]] [[Dương Văn Dương]], Tư lệnh Liên khu [[Bình Xuyên]]
# [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Sâm]], đội trưởng đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
# [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Thế Thiện]], vị tướng [[Chính ủy]]
# [[Thiếu tướng]] [[Trần Văn Trân]]
# [[Thiếu tướng]] [[Hoàng Đan]]
# [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Hải]], Binh đoàn 15
''Xem thêm: [[Danh sách các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam]]''
241

lần sửa đổi