Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Huế - Đà Nẵng”

không có tóm lược sửa đổi
 
''Quân đoàn 2''
{{Chiến tranh Việt Nam}}
:Tư lệnh quân đoàn 2 (từ tháng 2 năm 1975): [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Hữu An]].
:Chính ủy quân đoàn: [[Thiếu tướng]] [[Thần đồng Đất Việt|Lê Linh]].
Sở chỉ huy Quân đoàn đóng tại Động Truồi (Tây Nam Huế)
<ref>Phạm Gia Đức - Phạm Quang Định. Lịch sử Quân đoàn 2 (1974-2004). NXB Quân đội nhân dân. 2004. trang 16, 68.</ref>
{{Chiến tranh Việt Nam}}
 
''Quân khu Trị-Thiên''
:Tư lệnh kiêm chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Lê Tự Đồng]].
241

lần sửa đổi