Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thẩm phân máu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của EverlastingRoad (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẩm phân máu có thể áp dụng cho bênh nhân [[nội trú]] lẫn [[ngoại trú]]. Routine thẩm phân máu được tiến hành là thẩm phân máu ngoại trú facility, either a purpose built room in a [[hospital]] or a dedicated, stand alone clinic. Less frequently hemodialysis is done at [[home hemodialysis|home]]. Điều trị thẩm phân máu tại bệnh viện do nhân viên có chuyên môn như là y tá, chuyên viên kĩ thuật thực hiện; điều trị thẩm phân máu tại nhà có thể là các thành viên trong gia đình được tự đào tạo và hỗ trợ của các nhân viên huấn luyện.<ref>National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse guidance ''[http://kidney.niddk.nih.gov/Kudiseases/pubs/choosingtreatment/index.htm Kidney Failure: Choosing a Treatment That's Right for You]''</ref>
 
==Nguyên tắc==
 
[[Image:Semipermeable membrane (svg).svg|thumb|250px|Màng bán thấm]]
 
Nguyên tắc thẩm phân máu is the same as other methods of [[dialysis]]; it involves [[diffusion]] of solutes across a semipermeable membrane. Hemodialysis utilizes [[Counter-current exchange|counter current flow]], where the dialysate is flowing in the opposite direction to [[blood flow]] in the [[extracorporeal]] circuit. Counter-current flow maintains the concentration gradient across the membrane at a maximum and increases the efficiency of the dialysis.
 
Fluid removal ([[ultrafiltration (renal)|ultrafiltration]]) is achieved by altering the [[hydrostatic pressure]] of the dialysate compartment, causing free water and some dissolved solutes to move across the membrane along a created pressure gradient.
 
The dialysis solution that is used may be a sterilized solution of mineral ions or comply with [[British Pharmacopoeia]]. [[Urea]] and other waste products, [[potassium]], and [[phosphate]] diffuse into the dialysis solution. However, concentrations of [[sodium]] and chloride are similar to those of normal [[Blood plasma|plasma]] to prevent loss. [[Sodium bicarbonate]] is added in a higher concentration than plasma to correct blood acidity. A small amount of glucose is also commonly used.
 
Note that this is a different process to the related technique of [[hemofiltration]].
==Tham khảo==
{{reflist}}