Khác biệt giữa các bản “PowerVR”

không có tóm lược sửa đổi
|-
|MBX Lite
|FebTháng 2,2001
|4@130 nm?
|0/1/1/1
|-
|MBX
|FebTháng 2,2001
|8@130 nm?
|0/1/1/1
|-
|SGX520
|JulTháng 7,2005
|2.6@65 nm
|1/1
|-
|SGX530
|JulTháng 7,2005
|7.2@65 nm
|2/1
135

lần sửa đổi