Mathalala

Gia nhập ngày 12 tháng 3 năm 2011
Đã lùi lại sửa đổi 15091006 của Ymblanter (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 15091006 của Ymblanter (Thảo luận))
(Đã lùi lại sửa đổi 15091006 của Ymblanter (Thảo luận))
 
[[Tập tin:Vietnamese Presidential Palace, Hanoi, 2006-Nov-18 evening.jpg|900px|khung|giữa|PHỦ CHỦ TỊCH]]
 
[[Tập tin:Nhà Quốc hội.jpeg|400px|khung|giữa|Nhà Quốc hội]]