Khác biệt giữa các bản “Câu chuyện đồ chơi 3”

n
Quenhitran đã đổi Toy Story 3 thành Câu chuyện đồ chơi 3 qua đổi hướng: Có tên phim tiếng Việt chính thức, tên phim tiếng Việt không làm thay đổi ý nghĩa của tên gốc bằng tiếng Anh
n (Quenhitran đã đổi Toy Story 3 thành Câu chuyện đồ chơi 3 qua đổi hướng: Có tên phim tiếng Việt chính thức, tên phim tiếng Việt không làm thay đổi ý nghĩa của tên gốc bằng tiếng Anh)
27.830

lần sửa đổi