Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính trị Việt Nam”

==Vai trò của Đảng Cộng sản==
 
[[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ chính trị]] với 15 thành viên hiện nay, được bầu ra vào tháng 1 năm 2011 và do [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng bí thư]] [[Nguyễn Phú Trọng]] đứng đầu, quyết định chính sách của chính phủ; [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư]] gồm 10 người giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày. Dù đã có một số nỗ lực nhằm giảm sự chồng chéo giữa các vị trí của đảng và chính quyền, cách quản lý này hiện vẫn đang được áp dụng và mở rộng. Các thành viên chính của Bộ chính trị như NguyễnTruơng MinhTấn TriếtSang, Nguyễn Tấn Dũng, [[Nguyễn Phú Trọng]], [[Lê Hồng Anh]] hiện cũng giữ các vị trí cao trong chính phủ và Quốc hội. Ngoài ra, [[Quân ủy Trung ương (Việt Nam)|Đảng ủy Quân sự Trung ương]] của đảng, 1 thành viên từ Bộ chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng trong quân đội, quyết định chính sách quốc phòng.
 
Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành 5 năm một lần để đưa ra phương hướng lãnh đạo của đảng và chính phủ. [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X|Đại hội toàn quốc lần thứ 10 Đảng Cộng sản Việt Nam]] đã tiến hành từ ngày [[12 tháng 1]] năm [[2011]] và kết thúc ngày [[19 tháng 1]] năm [[2011]] với 1.376 đại biểu.
Người dùng vô danh