Khác biệt giữa các bản “Robert Tarjan”

n
Tarjan đã thiết kế nhiều thuật toán và cấu trúc dữ liệu quan trọng, giải quyết các vấn đề từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã viết hơn 228 bài báo và chương sách.
 
Tarjan nổi tiếng về những công trình tiên phong trong thuật toán cho đồ thị và cấu trúc dữ liệu. Một số công trình nổi bật bao gồm [[thuật toán tìm cha chung gần nhất Tarjan]], và [[thuật toán tìm thành phần liên thông mạnh của Tarjan]]. Thuật toán Hopcroft-Tarjan để kiểm tra đồ thị phẳng là thuật toán thời gian tuyến tính đầu tiên cho kiểm tra đồ thị phẳng.<ref>{{chú thích sách
| last = Kocay
| first = William
494

lần sửa đổi