Khác biệt giữa các bản “Nhà trọ Nhất Khắc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Infobox animanga/Header
| name = Mezon Ikkoku (''Nhà trọ Nhất Khắc'')
| image = [[Image:MaisonIkkokuwideban-vol1.jpg|230px]]
| caption = Bìa tập một của ''Nhà trọ IkkokuNhất Khắc'', đơn hành bản khổ rộng cuấtxuất bản ở Nhật.
| ja_name = めぞん一刻
| ja_name_trans = Mezon Ikkoku