Khác biệt giữa các bản “Tào Ngụy”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (tháng 2/266 theo DL)
n
|government_type = Quân chủ
|year_start = 220
|year_end = 4/2/266 DL
|event_start = [[Tào Phi|Tào Phi chiếm quyền của nhà Hậu Hán]]
|event_end = Nhường ngôi cho [[Nhà Tấn]]