Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Huế - Đà Nẵng”

Sở chỉ huy Quân đoàn đóng tại Động Truồi (Tây Nam Huế)
<ref>Phạm Gia Đức - Phạm Quang Định. Lịch sử Quân đoàn 2 (1974-2004). NXB Quân đội nhân dân. 2004. trang 16, 68.</ref>
 
''Quân khu Trị-Thiên''{{Chiến tranh Việt Nam}}
:Tư lệnh kiêm chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Lê Tự Đồng]].
241

lần sửa đổi