Khác biệt giữa các bản “Truyền hình độ nét chuẩn”

không có tóm lược sửa đổi
| 720×576<br/>([[horizontal blanking]] cropped)
|-
| 720×576 (fullđầy frameđủ)
| 786×576
|-
| 720×480<br/>(horizontal blanking cropped)
|-
| 720×480 (fullđầy frameđủ)
| 654×480
|-
| 720×480<br/>(horizontal blanking cropped)
|-
| 720×480 (fullđầy frameđủ)
| 872×480
|}
48

lần sửa đổi