Khác biệt giữa các bản “La Cán”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{s-start}}
{{s-gov}}
{{succession box | before = | title = Bộ Trưởng Bộ Lao Động [[Cộng hòa nhân dân Trung Hoa]]| years = 1988 | after = [[Nguyễn Sừng Vũ]]}}
{{s-ppo}}
{{s-aft|after=none}}
{{s-end}}
 
{{Bộ chính trị lần thứ 16}}
 
==Tham khảo==