Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Leeward”

n
Quần đảo là một trong những nơi đầu tiên của châu Mỹ bị [[Đế quốc Tây Ban Nha]] xâm chiếm. Sự giao thiệp với châu Âu bắt đầu bằng chuyến đi thứ hai của [[Christopher Columbus]] và tên của nhiều đảo bắt nguồn từ giai đoạn này, ví dụ như Montserrat được đặt để tưởng nhớ [[Santa Maria de Montserrat]], một trinh nữ của [[Tu viện Montserrat]] [[núi Montserrat]], nơi linh thiêng thuộc [[Catalonia]]. 'Mont serrat' trong [[tiếng Catalan]] nghĩa là 'vách núi tiễn biệt' nhằm chỉ hình dạng lởm chởm của dãy núi.
==Quần đảo Leeward thuộc Anh==
{{xem thêm|Danh sách các Thống đốc Quần đảo Leeward}}
{{see also|List of Governors of the Leeward Islands}}
Quần đảo Leeward trở thành thuộc địa của [[Vương quốc Anh|Vương Quốc Liên hiệp Anh]] vào năm [[1671]]. Năm [[1699]], trước khi [[Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha]] diễn ra, [[Christopher Codrington]] trở thành thống đốc quần đảo Leeward. Cuộc chiến đã diễn ra từ năm [[1701]] to [[1714]]. [[Daniel Parke|Daniel Parke II]] trở thành thống đốc người Anh của Quần đảo Leeward từ năm [[1706]] đến năm [[1710]]. Ông bị ám sát trong một cuộc binh biến.
Năm 1816, chế độ thuộc địa bị tan rã, với thống đốc cuối cùng là [[James Leith]].
797

lần sửa đổi