Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Leeward”

n
==Quần đảo Leeward thuộc Anh==
{{xem thêm|Danh sách các Thống đốc Quần đảo Leeward}}
Quần đảo Leeward trở thành thuộc địa của [[Vương quốc Anh|Vương Quốc Liên hiệp Anh|Vương quốc Anh]] vào năm [[1671]]. Năm [[1699]], trước khi [[Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha]] diễn ra, [[Christopher Codrington]] trở thành thống đốc quần đảo Leeward. Cuộc chiến sau đó đã diễn ra từ năm [[1701]] tođến [[1714]]. [[Daniel Parke|Daniel Parke II]] trở thành thống đốc người Anh của Quần đảo Leeward từ năm [[1706]] đến năm [[1710]]. Ông bị ám sát trong một cuộc binh biến.
 
[[Daniel Parke|Daniel Parke II]] trở thành thống đốc người Anh của Quần đảo Leeward từ năm [[1706]] đến năm [[1710]]. Ông bị ám sát trong một cuộc binh biến.
 
Năm 1816, chế độ thuộc địa bị tan rã, với thống đốc cuối cùng là [[James Leith]].
 
Năm 1833, chế độ thuộc địa được thiết lập lại. Từ năm [[1833]] đến năm [[1871]], Thống đốc Antigua thực hiện nhiệm vụ của Thống đốc Quần đảo Leeward.
 
Đến nay, quần đảo vẫn thuộc sự quản lý của các cơ quan hành chính quốc gia và thuộc địa.
797

lần sửa đổi