Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Leeward”

không có tóm lược sửa đổi
 
Đến nay, quần đảo vẫn thuộc sự quản lý của các cơ quan hành chính quốc gia và thuộc địa.
 
==Danh sách các đảo thuộc quần đảo Leeward==
Từ phía Tây Bắc đến phía Tây Nam, quần đảo bao gồm:
*[[Quần đảo Virgin thuộc Tây Ban Nha]]: [[Vieques, Puerto Rico|Vieques]], [[Culebra, Puerto Rico|Culebra]] (Mỹ)
*[[Quần đảo Virgin thuộc Mỹ]]: [[Saint Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ|St. Thomas]], [[Saint John, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ|St. John]], [[St. Croix]], [[Đảo Water, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ|đảo Water]] (Mỹ)
*[[Quần đảo Virgin thuộc Anh]]: [[Jost Van Dyke]], [[Tortola]], [[Virgin Gorda]], [[Anegada]] (Anh)
*[[Anguilla]] (Anh)
*[[Saint Martin|Saint Martin/Sint Maarten]] (Pháp/Hà Lan)
*[[Saint-Barthélemy]] (Pháp)
*[[Saba]] (Hà Lan)
*[[Sint Eustatius]] (Hà Lan)
*[[Saint Kitts]]
*[[Nevis]]
*[[Barbuda]]
*[[Antigua]]
*[[Redonda]] (không có người ở)
*[[Montserrat]] (Anh)
*[[Guadeloupe]] (Pháp)
*[[la Désirade]] (Pháp)
*[[Îles des Saintes]] (Pháp)
*[[Marie-Galante]] (Pháp)
*[[Dominica]] (đôi lúc được cho là nằm trong quần đảo này)
797

lần sửa đổi