Khác biệt giữa các bản “Quần đảo Leeward”

n
Năm 1816, chế độ thuộc địa bị tan rã, với thống đốc cuối cùng là [[James Leith]].
 
Năm 1833, chế độ thuộc địa được thiết lập lại. Từ năm [[1833]] đến năm [[1871]], Thống đốc [[Quần đảo Antigua|Antigua]] thực hiện nhiệm vụ của Thống đốc Quần đảo Leeward.
 
Đến nay, quần đảo vẫn thuộc sự quản lý của các cơ quan hành chính quốc gia và thuộc địa.
797

lần sửa đổi