Khác biệt giữa các bản “Từ Đạt”

không có tóm lược sửa đổi
==Tiểu thuyết hóa==
Từ Đạt trong tiểu thuyết [[Ỷ Thiên Đồ Long ký|Ỷ Thiên Đồ Long Ký]] của Kim Dung là một giáo đồ của [[Mani giáo|Minh giáo]] và là huynh đệ thân thiết của Chu Nguyên Chương. Sau khi bí mật trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao được làm sáng tỏ, [[Trương Vô Kỵ]] đã đem binh pháp của Nhạc Phi (vốn giấu trong cây đao) giao cho Từ Đạt. Nhờ vậy ông đã trở thành danh tướng một thời.
 
{{S-start}}
{{succession box
| before = [[Lý Thiện Trường]]
| title = Tả [[Tể tướng|Thừa tướng]] [[nhà Minh]]
| after = [[Hồ Duy Dung]]
| years = 1371
}}
{{succession box
| before = không có
| title = Hữu [[Tể tướng|Thừa tướng]] [[nhà Minh]]
| after = [[Uông Quảng Dương]]
| years = 1368 - 1371
}}
{{s-end}}
{{Nguyên mạt Minh sơ}}
[[Thể loại:Tướng nhà Minh]]
139

lần sửa đổi