Khác biệt giữa các bản “Luật tự nhiên”

không có tóm lược sửa đổi
n (sửa khoảng trắng trước dấu chấm, phẩy, replaced: . → . using AWB)
 
Học thuyết luật tự nhiên được tiếp tục phát triển trong bối cảnh [[Kitô giáo|Ki-tô giáo]] bởi [[Thánh (định hướng)|Thánh]] [[Tommaso d'Aquino|Thomas Aquinas]]. Ông gắn quan điểm về luật tự nhiên với Thiên Chúa Giáo. Theo ông, luật có 4 loại:
 
-Ý Chúa
-Luật của con người
-Luật tự nhiên
-Luật của con người
-Luật thiêng liêng
St Thomas Aquinas cho rằng Luật ý Chúa là luật có giá trị cao nhất, quyết định sự tồn tại của vạn vật. Luật Tự nhiên là sự tham gia của con người vào Luật ý Chúa. Do vậy, Luật Tự nhiên phải tuân thủ theo nguyên tắc: cái xấu phải tránh, cái tốt phải được thực hiện. Luật của con người là sự áp dụng Luật Tự nhiên của các Chính phủ vào Xã hội. Luật Thiêng liêng là những gì được ghi ở Kinh Thánh.
Người dùng vô danh