Khác biệt giữa các bản “Basse danse”

sơ khai mà, từ từ phát triển tiếp; xóa chi uổn
(sơ khai mà, từ từ phát triển tiếp; xóa chi uổn)
{{sơ khai}}
 
{{Chất lượng kém|ngày=11
|tháng=01
|năm=2014
|lý do=quá ngắn, không nguồn}}
'''Basse danse''' hoặc ''nhảy thấp'' là khiêu vũ cung đình trong [[âm nhạc cổ điển]], đặc biệt tại triều đình [[Burgundian]]. Từ ''Basse'' miêu tả tính chất điệu nhảy