Khác biệt giữa các bản “Nhan Chân Khanh”

không có tóm lược sửa đổi
n
[[File:Yen Chenching.jpg|thumb|250px|Nhan Chân Khanh]]
{| cellpadding=3px cellspacing=0px bgcolor=#f7f8ff style="float:right; border:1px solid; margin:5px"
|colspan=2 align=center style="border-top:1px solid"|<!-- Unsourced image removed: [[Hình:yanzhenqing.jpg|giữa|frame|Portrait of Yan Zhenqing by unknown artist{{deletable image-caption}}]] -->
821

lần sửa đổi