Khác biệt giữa các bản “Ngô Lập Chi”

không có tóm lược sửa đổi
Sau năm [[1954]], ông công tác ở bộ phận phiên dịch tài liệu chữ Hán ở [[trường Đại học Tổng hợp Hà Nội]].
 
Năm [[1961]], ông về hưu trí và mất ngày 28 tháng 1 năm 1968 ([[BínhĐinh NgọMùi]]){{cần dẫn chứng}} <ref>website Tri thức Việt ghi ông mất năm 1967 [http://www.coviet.vn/home/tri-thuc-viet/bai-viet/Ng%C3%B4%20L%E1%BA%ADp%20Chi].</ref> <ref>website Ngo Thuy Chuong ghi ông mất năm 1968 [http://www.vanhanhpagode.nl/ngothuychuong].</ref>
 
 
40

lần sửa đổi