Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
{{-}}
[[Thể loại:Bảo quản viên|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Thành viên cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Thành viên cựu sinh viên Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Thành viên 7X]]
[[Thể loại:Thành viên cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh]]