Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản”

n
|địa chỉ e-mail =dongkhaimanh@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/27.66.167.244|27.66.167.244]] ([[Thảo luận Thành viên:27.66.167.244|thảo luận]]) 04:02, ngày 16 tháng 1 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:40, ngày 16 tháng 1 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng = Mon Dora
|địa chỉ e-mail = nobijanno@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/8.37.224.154|8.37.224.154]] ([[Thảo luận Thành viên:8.37.224.154|thảo luận]]) 10:45, ngày 16 tháng 1 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:40, ngày 16 tháng 1 năm 2014 (UTC)
16.200

lần sửa đổi