Khác biệt giữa các bản “Độ sụt của hỗn hợp bê tông”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
Ở giai đoạn ban đầu của vật liệu bê tông (giai đoạn có thể thi công được), vật liệu bê tông có dạng vữa lỏng, nên rất dễ chứa đựng, vận chuyển, và đặc biệt là dễ đổ vào thiết bị tạo khuôn. Tính linh động của vữa lỏng đảm bảo cho việc rót bê tông vào khuôn được dễ dàng. Đặc tính linh động của vữa bê tông được đo lường thông qua chỉ tiêu độ sụt của vữa trước khi đổ bê tông. Hình dạng của khối vật liệu bê tông có thể thay đổi theo hình dạng của thiết bị dùng để chứa đựng và tạo hình cho bê tông, còn gọi là [[khuôn đúc bê tông]]. Độ sụt của vữa bê tông đảm bảo cho vữa bê tông có thể chảy đến mọi vị trí bên trong khuôn đúc bê tông.
[[Hình:KiemTraDoSut6.JPG|nhỏ|phải|Tư vấn giám sát kiểm tra độ sụt bê tông thương phẩm của nhà thầu, trước khi đổ bê tông cọc Barrette tường vây.]]Xin liên hệ Vu Duy Duc 0989650289
 
{{rất sơ khai}}
Người dùng vô danh