Khác biệt giữa các bản “Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản”