Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{Chính trị Nhật Bản}}
'''Cơ quan nội chính Hoàng gia''' ( 宫内庁 Kunai-cho , [[Hán-Việt]] : Cung nội sảnh) là cơ quan chính phủ của Nhật Bản phụ trách các vấn đề liên quan đến [[Hoàng gia Nhật Bản]], đồng thời là nơi bảo vệ [[Quốc tỷ (Nhật Bản)|Ấn Quốc gia]] và [[Thiên Hoàng Ngự tỷ|Ấn Thiên hoàng]]. Trước Thế chiến thứ 2 còn được gọi là Bộ Hoàng gia (宫内省 Kunai-shō).
 
Đây là cơ quan duy nhất thuộc [[Nội các Nhật Bản|Nội các]] nhưng không phải thông báo trực tiếp cho [[Thủ tướng Nhật Bản|Thủ tướng]] và không bị rằng buộc bởi luật pháp , được coi như một tổ chức độc lập.
 
== Lịch sử ==
Cơ quan nội chính Hoàng gia có thể được thành lập theo [[Thái Bảo luật lệnh|Thái Bảo Luật lệnh]] và hệ thống Luật lệnh (''Ritsuryō'') . ''Ritsuryō ''thành lập [[Cung Nội Tỉnh]] là tiền thân của cơ quan nội chính Hoàng gia hiện nay. Tổ chức cơ bản không thay đổi đến [[Thời kỳ Minh Trị|thời kỳ Duy Tân]] .
 
Minh Trị thứ 22 (năm 1892) ban hành Hiến pháp Đại Đế quốc Nhật Bản , sửa lại "Hoàng thất điển phạm" xác lập nguyên tác luật của Hoàng gia . Minh Trị 41 (năm 1911) cơ hoàng thất lệnh thi hành [[Cung nội sảnh|cung nội tỉnh]] chế dĩ cung nội đại thần vị phụ bật thiên hoàng xử lý hoàng thất nhất thiết sự vụ để cơ quan.
 
Minh Trị thứ 22 (năm 1892) ban hành Hiến pháp Đại Đế quốc Nhật Bản ,sửa lại "Hoàng thất điển phạm" xác lập nguyên tác luật của Hoàng gia .Minh Trị 41 (năm 1911) cơ hoàng thất lệnh thi hành [[Cung nội sảnh|cung nội tỉnh]] chế dĩ cung nội đại thần vị phụ bật thiên hoàng xử lý hoàng thất nhất thiết sự vụ để cơ quan.
== Tổ chức ==
==Chú thích==