Khác biệt giữa các bản “Nhà Lê sơ”

không có tóm lược sửa đổi
Bộ máy chính quyền [[phong kiến]] được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì được các nhà nghiên cứu đánh giá là hoàn chỉnh nhất. Đứng đầu triều đình là vua. Để tập trung quyền lực vào nhà vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. Giúp việc cho vua có các quan đại thần.
 
Nhà nước phong kiến tập quyền qua các đời từ nhà Trần chỉ có 64 bộ: Hình, Lại, Binh, Hộ. LễĐời vua Lê Thái Tổ chỉ có 3 bộ: Lại, CôngLễ, Dân (tức Hộ Bộ). Lê Thánh Tông tổ chức thành sáu bộ:
 
. Đời vua Lê Thái Tổ chỉ có 3 bộ: Lại, Lễ, Dân (tức Hộ Bộ). Lê Thánh Tông tổ chức thành sáu bộ:
 
* Lại Bộ: Trông coi việc tuyển bổ, thăng thưởng và thăng quan tước;