Khác biệt giữa các bản “Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản”

 
Cung nội phủ bao gồm :
* Cung Nội phủ Trưởng quan tương đương với thứ trưởng ,
* Các chức quan quản lý phòng ban ,chức theo hầu,
 
* Cung Nội phủ Trưởng quan tương đương với thứ trưởng ,
 
* Các chức quan quản lý phòng ban ,chức theo hầu, :
* quản lý cung hoàng thái hậu ,