Khác biệt giữa các bản “Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản”

 
== Tổ chức ==
Cơ quan nội chính Hoàng gia thuộc quản lý của Thủ tướng Nội các, ngoài các vấn đề quốc gia và hoàng gia có liên quan, cũng như để hỗ trợ Thiên Hoàng gặp các nhà ngoại giao nước ngoài và tổ chức các sự kiện liên quan; đồng thời là nơi bảo vệ [[Quốc tỷ (Nhật Bản)|Ấn Quốc gia]] và [[Thiên Hoàng Ngự tỷ|Ấn Thiên hoàng]] ,là trách nhiệm của Cơ quan .
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}