Khác biệt giữa các bản “Rosa Luxemburg”

Rosa Luxemburg là người con thứ năm của một gia đình gốc Do thái giàu có sống tại Ba lan trong một vùng bị Nga chiếm đóng. Bà giáng người nhỏ nhắn, có tật nên đi lại khó khăn.
 
Khi gia đình dọn lên [[Warszawa]] bà học từ năm 1880 tại một trường trung học phổ thông dành cho thiếu nữ. Ngay từ khi còn đi học, bắt đầu từ năm 1886 bà đã tham gia vào đảng Công nhân Ba Lan. Đảng này được thành lập vào năm 1882 và ngay năm sau đã là đảng công nhân đầu tiên tổ chức biểu tình tập thể. Nhiều người cầm đầu do đó bị xử tử và đảng bị giải tán. Một vài nhóm trong đảng này phải hoạt động ngầmbí mật, Rosa Luxemburg đã tham gia vào một trong những nhóm đó.
 
Năm 1888 bà đậu tú tài một cách xuất sắc được khen thưởng. Năm kế tiếp bà gặp nguy cơ là có thể bị bắt, vì đã bị lộ là thuộc đảng cấm, nên phải chạy trốn sang [[Zürich]], Thụy sĩ, nơi tị nạn của nhiều nhà trí thức Ba Lan và Nga. Ở đó bà tham dự vào nhóm công nhân và di cư của địa phương, chẳng bao lâu có tiếng là những nhà lý thuyết dẫn đầu của phong trào công nhân Ba Lan. Bà học tại đại học Zürich [[triết học]], [[khoa học lịch sử]], [[chính trị học]], [[kinh tế]] và [[toán học]]. Bà chú trọng vào khoa học kinh tế chính trị và [[chính trị học]], thời trung cổ cũng như khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng hối phiếu.